Prenumeruokite naujienlaiškį

* būtina

 

Ši tema yra labai sudėtinga iš tikrųjų, nes Biblijoje parašyta, kad lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo karalystę. Ir apskritai daug frazių Biblijoje, kad turtuoliams bus sunku per būsimą Paskutinį Teismą ir kad reikia išparduoti savo turtą ir skirti jį vargšams. Ar iš tikrųjų taip viskas ?

Tačiau kita pusė yra ta, kad El Shaddai yra vienas iš septynių vardų kuriais Dievas atsiskleidė Izraeliui ir šis vardas reiškia “daugiau nei pakankamai”. Jis simbolizuoja, kad Dievas nori, kad jo vaikai gyventų pertekliuje ir tuomet galėtų laiminti ir padėti kitiems žmones.

O jeigu viską išparduosi ir atiduosi vargšams tai gausis nelogšikai, nes jeigu tavo vaikas yra suplyšusiais batais tai visi galvos kas per tėvas. Lygiai taip pat mūsų Dievas Tėvas nenori, kad mes gyventumėme skurde – jis nori, kad mes klestėtume, bet tuo pačiu ir padėtume kitiems.

Taigi svarbu rasti aukso vidurį – kiek pasilikti pinigų juodai dienai, kiek pasilikti investavimui ir kitiems poreikiams ir kiek skirti vargšams ir labdarai.

Man atrodo pinigai nėra blogybė, tačiau jeigu mes juos labai mylime ir nesidaliname su vargšais ir pinigai ir turtas tampa mums stabu svarbesniu net už Dievą tada jau turime labai rimtą problemą, nes tai kvepia stabmeldystė, o Biblijoje parašyta, kad stabmeldžiai nepaveldės Dievo karalystės.

Taigi reziumuojant – jeigu esate finansiškai palaimintas žmogus – reikia būtinai daug skirti labdarai ir vargšams, bet ne viską. Reikia pasilikti ir juodai dienai ir investavimui, nes jeigu per vieną kartą viską išleidi tai daugiau greičiausiai tiek daug nebepadėsi vargšams. O jeigu investuoji dalį pinigų tai gali dar labiau praturtėti ir tuomet dar labiau padėti varguoliams.

Vienu žodžiu reikia rasti balansą – kiek skirti labdarai kiek investavimui kiek juodai dienai.

Kokią dalį skirti negaliu pasakyti – Biblijoje rašoma, kad reikia skirti dešimtinę vargšams nuo gaunamų pajamų, bet aišku jeigu turite didelių santaupų ar didesnių nei vidutinės pajamų tai galima skirti ir daugiau, nes kad ir kaip bebūtų vistiek meilė pinigams gali būti traktuojama kaip stabmeldystė.

Taipogi norėjau paminėti vieną itin svarbų faktą, kad šiuo metu yra daug žmonių, kurie gauna sapnus, vizijas ir net balsus galvoje iš Dievo ir Šventosios Dvasios su patarimais kaip šiuo metu investuoti pinigus, nes krikščionys šiuo metu laukia tokio įvykio kaip “Wealth Transfer”, kurio metu tikintieji bus palaiminti didžiuliais turtais. Pagrindinės rekomenduojamos investicijos yra XRP, auksas, ypač sidabras ir Shiba Inu. Daugiau apie tai galite sužinoti mano Youtube video su “Wealth transfer” tekstu – jį rasite nuėję į mano Youtube kanalą www.youtube.com/@wakeup2121lt

Dar vienas svarbus patarimas – Biblijoje rašoma, kad kuomet dalini labdarą vargšams tai reikia daryti taip, kad niekas nematytų ką kairė ranką daro ar dešinė. Tai reikia daryti kuo slapčiau ir vengti žmonių pagyrimų, nes kitaip prarasi Dievo atlygį už atnašą. Taip pat Bibilijoje parašyta, kad kaip vanduo užgesina ugnies lieps-nas, taip išmalda atlygina už nuodėmes.

Na o pats svarbiausias dalykas tai reikia nesureikšminti savo gerų darbų – Biblijoje parašyta, kad mes išgelbėti tikėjimu, o ne darbais. Taigi, jeigu skiri didelę sumą labdarai nereikia galvoti “dabar tikrai užsitarnavau rojų”, nes kelias į rojų yra tik vienas – per Jėzų Kristų. Jėzus yra vienintelis kelias, tiesa ir gyvenimas.

Visa ši informacija, kurią jums pateikiau mano nuomone yra labai logiška ir protinga, tačiau yra vienas bet. O tas bet yra tai, kad mes gyvename neeiliniais laikais. Pvz. Biblijoje parašyta, kad vieną dieną paskutiniais laikais žmonės negalės pirkti ar parduoti be žveriės ženklo, o tas žvėries ženklas greičiausiai bus čipas ir mes matome, kad sparčiai artėjame prie to. Pvz. Švedijoje jau tūkstančiai žmonių išbandė čipus rankoje, per LNK rodė Lietuvoje jau gaminami čipai, pilna dabar tų QR kodų visur transporte ir technikoj, kas man irgi asocijuojasi su čipais, gyvūnams pradėjo dėti mikroschemas, sparčiai tobulinamos skaitmeninės valiutos, kad ateityje žmonės negalėtų naudotis grynaisais ir tuo būdų čipas taptų efektyvus ir įmanomas ir tuomet tikrai negalėsim nieko pirkti ar parduoti be žvėries ženklo. Kas nutiks jums jeigu jūs paimsite čipą ? Aš tai sakau keliausit į pragarą, bet Biblija iš tikrųjų tiksliau parašė apie tai ir sako, kad jūs būsit kankinami ugnimi ir siera per amžius ir nebus jums atilsio nei dieną nei naktį. Kas bus jei atsisakysite čipo ? Mirties bausmė, bet tada automatiškai pateksite į rojų ir gyvensite amžinai. Tad labai svarbu nesublūdyti gyvenime ir neimti jokių čipų, geriau mirti už Jėzų Kristų, nes čipas bus tiesiog antikristaus garbinimo simbolis. Beje, antikristus neturės ragų ar šakės, tiesą sakant jis vaizduos pasaulio gelbėtoją, todėl daug žmonių, net tikinčiųjų bus apgauti, nes jis darys ir stebuklų. Čia truputį nukrypau nuo temos, bet esmė tame, kad vieną diena pinigai gali tapti beverčiais. Jūs negalėsit nieko pirkti ar parduoti be žvėries ženklo to čipo. Kada atsiras čipai ? Turi būti septynių metų Izraelio taikos sutartis ir nuo tos sutarties turi praeiti 3,5 metų. Aš tikiuos šie mano skaičiavimai yra teisingi, nes internete yra medžiagos, kad „Mark of the beast“ bus viduryje „Tribulation“ laikotarpio, o „Tribulation“ pradžia yra septynių metų taikos sutartis su Izraeliu. Taigi kuomet įvyks Izraelio 7 metų taikos sutartis aš paskaičiuosiu savo išlaidas 3,5 metų ir jeigu praturtėsiu per būsimą „Wealth transfer“ apie kurį kalbu kitame savo video mano youtube kanale tai ženkliai didinsiu išlaidas labdarai per tą 3,5 metų laikotarpį, nes koks tikslas kaupti pinigus jeigu vis tiek aš neimsiu to čipo.

Jeigu norite apskritai išvengti čipo tai yra būdų apie kuriuos jūs galite rasti informacijos mano svetainėje www.wakeup2121.lt arba mano youtube kanale yra video „Pasaulio pabaiga artėja pagal Bibliją“ – ten bus daug informacijos apie išeitis.

Kita grėsmė pinigams yra hiperinfliacija. Biblijoje parašyta, kad vieną diena kviečių stuopa bus už denarą, tai reiškia turbūt gausime tik maisto už visą dienos darbo atlygį jeigu dabar neinvestuosime pinigų į Dievo siūlomas pinigų alternatyvas tokias kaip auksas, sidabras ir XRP (itin rekomenduoju peržiūrėti tą mano ekonominį video mano youtube kanale su „Wealth transfer“ užrašu). Krizė gali prasidėti ir su defliacija, bet gali vis tiek pereiti prie hiperinfliacijos, nes per defliaciją vyriausybės, ypač Amerika, greičiausiai vėl pradės masiškai spausdinti pinigus. Beje, aš ne finansinis patarėjas ir ne ekspertas, viskuo domėkitės patys. Čia tik mano pamąstymai, aš turiu tik vidurinį išsilavinimą ir nesu baigęs ekonomikos mokslų.

Dar reziumuojant turiu šiek tiek minčių ….

 • Nepasitikėkite vien tik pinigais, reikia remtis Dievu, o ne tik pinigais.
 • Pinigai nėra nuodėmė, bet meilė pinigams yra nuodėmė.
 • Dievas nori, kad mes būtumėme turtingi ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų.
 • Visada dėkokite Dievui už visą turtą, kurį turite, nepaisant kaip mažai, nes dėkingumas pritraukia naujų turtų.
 • Taip pat norėjau pasakyti, kad kituose savo video aš esu kartais paminėjęs, kad turėti labai daug aukso ir sidabro ir pan. gali būti stabmeldystė, bet dabar manau jeigu žmogus ir dabar daug skiria labdarai ir jeigu jo būsimo praturtėjimo iš aukso ir sidabro ir XRP bei Shiba Inu tikslas yra pagalba kitiems žmonėms ir jis nemyli to aukso ir sidabro ir pinigų tada viskas ok – galima turėti ir didesnį kiekį turto.

Biblijos citatos apie pinigus :

 • Nekraukite sau turtų žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Bet kraukite sau turtus danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia, nes kur tavo turtas, ten ir tavo širdis
 • Visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Kai kurie, jų geisdami, nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko aibe skausmų
 • Jis pasakė jiems: “Žiūrėkite, saugokitės godumo, nes žmogaus gyvybė nepriklauso nuo jo turto gausos”.
 • Šio amžiaus turtuoliams įsakyk, kad nesididžiuotų ir nesudėtų vilčių į netikrus turtus, bet į gyvąjį Dievą, kuris apsčiai visko mums teikia mūsų džiaugsmui.Tegul jie daro gera, turtėja gerais darbais, būna dosnūs, dalijasi su kitais.Taip jie pasidės gerus pamatus ateičiai, kad pasiektų tikrąjį gyvenimą.
 • Atsimink Viešpatį, savo Dievą, nes Jis tau suteikia jėgų įgyti turtus
 • O mano Dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje
 • Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad žinotų, ar turės iš ko užbaigti?
 • Jeigu kas neaprūpina savųjų, ir ypač savo namiškių, tas yra paneigęs tikėjimą ir blogesnis už netikintį!
 • Turtai nepadeda rūstybės dieną, teisumas išgelbsti nuo mirties.
 • Pagerbk Viešpatį savo turtu ir pirmaisiais viso derliaus vaisiais
 • Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu duos jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta.
 • Ir aš jums visur rodydavau, kad, šitaip triūsiant, reikia paremti silpnuosius ir atminti Viešpaties Jėzaus pasakytus žodžius: ‘Labiau palaiminta duoti negu imti’
 • Teisiojo truputis yra geriau už daugelio nedorėlių turtus, nes nedorėlių rankos bus sulaužytos, o teisiuosius palaiko Viešpats.
 • Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją

Tikiuosi jums patiko ši informacija ir norėjau naudodamasi proga pasakyti, kad esu sukūręs daug įdomių youtube video, ypač apie dabartinius ir būsimus laikus pagal Bibliją, nes dabar laukia tikrai įspūdingi laikai ir reikia būti apsišvietusiu. Tad prašau nueikite į mano Youtube kanalą arba tyrinėkite mano svetainę. Ačiū.

Subscribe

* indicates required