Prenumeruokite naujienlaiškį

* būtina

 

Rašau labai aktualia tema, kad mes esame išgelbėti tikėjimu, o ne darbais. Žinoma daryti gerus darbus yra svarbu, tačiau yra dar svarbiau nesureikšminti jų.

Pasitaiko žmonių, kurie tarkim paaukoja kosminę sumą labdarai Ir galvoja – dabar tikrai pateksiu į rojų. Bet tai yra labai pavojingas mąstymas, nes kelias į rojų yra vienas – tik per tikėjimą į Jėzų Kristų.

Lygiai tas pats – žmonės galvoja nedarau jokiu nuodemiu, mano elgesys labai geras tai tikrai pateksiu į rojų – tai yra irgi klaidingas mąstymas. Mes patenkame į rojų ne per gerą elgesį, o per Jėzų Kristų.

Ir apskritai dauguma žmonių pasaulyje šiuo metu yra nedėkingi Jėzui Kristui už jo darbą ant kryžiaus, kad Jis išpirko mūsų nuodėmes – kada žmones taps dėkingi ? Kai pamatys per Paskutinį Teismą milijonus ar milijardus žmonių siunčiamus į pragarą, o jie patys keliaus į savo vilas rojuje – tada jie taps dėkingi Jėzui Kristui už tai kad Jis juos išgelbėjo. Tiesą sakant, vienas patikimas mano informacijos šaltinis teigia, kad bus daugiau žmonių keliaujančių į pragarą nei į rojų ir aš pradedu tuo tikėti, nes kai pamatai kaip žmonės nemąsto apie gyvenimą, man atrodo tikrai daugybė žmonių pasiims tuos čipus ir dėl to keliaus į pragaro sąlygas ir dėl kitų priežasčių aišku.

Bet grįžkime prie temos – mes esame išgelbėti tikėjimu, o ne darbais. Biblijoje yra duodamas pavyzdys, kuriame vaizduojama kad vienas žmogus atėjo į karalaičio vestuves apsirengęs ne šeimininko duotais rūbais. Tai simbolizuoja, kad yra žmonių, kurie bandys patekti į rojų ne per Jėzų Kristų, o per savo gerus darbus ar kitais būdais. Tai yra itin pavojinga, nes Biblijoje duotame pavyzdyje tas žmogus, kuris bando patekti į rojų kitu būdu nei Jėzus Kristus, tai yra ne su šeimininko duotais rūbais, yra siunčiamas į tamsybes.

Dabar pacituosiu šią Biblijos ištrauka kas būną kai bandoma patekti į rojų ne per Jėzų Kristu, o kitais būdais.

Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais:
„Su dangaus karalyste yra panašiai kaip su karaliumi, kuris kėlė savo sūnui vestuves. Jis išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį, bet tie nepanorėjo eiti.
Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus, liepdamas: ‘Sakykite pakviestiesiems: Štai aš surengiau pokylį, mano jaučiai ir penimi veršiai papjauti, ir viskas surengta. Ateikite į vestuves!’ Tačiau kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas sau: vienas lauko arti, kitas prekiauti, o kiti tarnus nutvėrę išniekino ir užmušė.
Tuomet karalius užsirūstino ir, nusiuntęs kariuomenę, sunaikino anuos žmogžudžius ir padegė jų miestą. Galop jis tarė tarnams: ‘Vestuvės, tiesa, surengtos, bet pakviestieji nebuvo verti. Todėl eikite į kryžkeles ir, ką tik rasite, kvieskite į vestuves’. Tie tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko, blogus ir gerus. Vestuvių menė buvo pilna sėdinčių už stalo.
Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė ten žmogų, neapsirengusį vestuvių drabužiu. Jis tarė jam: Bičiuli, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių drabužio?’ Tasai tylėjo. Tuomet karalius paliepė tarnams: ‘Suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas’.
Nes daug pašauktų, bet maža išrinktų“.

Taigi šis Biblijos pavyzdys pabrėžia, kad kelias į rojų tik vienas – per Jėzų Kristų, o ne darbais ar dar kuo nors. Taip pat šiame pavyzdyje parodoma kad žmonės yra kviečiami į Jėzaus pokylį ir tuo pačiu išsigelbėjimą nuo būsimų sunkių laikų – daug evangelistų šiuo metu darbuojasi, bet žmonės dažnai atmeta jų kvietimą ir toliau užsiima savo niekais dažniausiai.

Taip pat norėjau dar pacituoti Biblijos truputį kad mes išgelbėti tikėjimu, o ne darbais :
Man patiko ši citata iš laiško Efeziečiams – Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų – tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų.

Reziumuojant, jokiu būdų nesakau, kad reikia nustoti daryti gerus darbus, nes Biblijoje yra ir tokios citatos :
Taip pat ir tikėjimas: jei neturi darbų, jis savyje miręs


Dar yra viena naudinga citata :
Kas iš to, mano broliai, jei kas sakosi turįs tikėjimą, bet neturi darbų

Svarbu daryti gerus darbus, užsiimti labdarą, savanoriauti, padėti visuomet aplinkiniams, bet kas yra dar žymiai svarbiau tai nereikia sureikšminti tų gerų darbų ar juo labiau galvoti, kad štai paaukojau milijoną eurų ir dabar tikrai nusipelniau rojaus. Tai yra itin pavojinga ir galite būti nusiųsti į tamsybes už tokį požiūrį, nes kelias į rojų yra vienas – per tikėjimą į Jėzaus Kristaus auką ant kryžiaus. Jėzus jus išgelbėjo, o ne jūs pats save.

Nepasikliaukite savimi – pasikliaukite Jezumi Kristumi ir Dievu.

Subscribe

* indicates required